Privacyverklaring (AVG)

Adres
Sophialaan 1
8911 AE Leeuwarden

Telefoon:
06-83983084
Maandag – Vrijdag: 08.30 – 17.00

Email:
info@degraaf-acquisitie.nl

Privacyverklaring De Graaf Acquisitie
De Graaf Acquisitie, gevestigd te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
De Graaf Acquisitie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan De Graaf Acquisitie (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige gegevens die je actief verstrekt door bijv. een profiel aan te maken op mijn website;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website;
 • Internetbrowser en apparaat type;

De manier waarop ik gegevens verzamel:
De Graaf Acquisitie verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten of het aanmelden voor cursussen of iets dergelijks. De Graaf Acquisitie verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven, op grond van een overeenkomst welke je met De Graaf Acquisitie hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:
De Graaf Acquisitie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
De Graaf Acquisitie
 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:
De Graaf Acquisitie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit De Graaf Acquisitie een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Graaf Acquisitie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
De Graaf Acquisitie gebruikt functionele en technische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Graaf Acquisitie;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij De Graaf Acquisitie een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die De Graaf Acquisitie van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@degraaf-acquisitie.nl. De Graaf Acquisitie reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
De Graaf Acquisitie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@degraaf-acquisitie.nl.